auta / cars :)


Oto auta, które spotkałam w Gruzji. Zauroczyły mnie kompletnie. Najpierw nieśmiało, ale później pstrykałam już ile wlezie ;)
Niektóre fotki nie są najwyższej jakości ;) wiele z nich było robionych podczas jazdy, a kto był w Gruzji, ten wie,
w jakim stanie są często ich przednie szyby ;) Ale... niedługo pewnie już ich nie będzie (co mnie ogromnie smuci!),
więc niech zostaną tu na pamiątkę...

Here are the cars I met in Georgia. They completely enchanted me. First shyly, after a few days I snaped as much as possible ;)
Some photos are not the best ones ;) Many of them were made during driving, and the one who was in Georgia,
knows what's the condition of their front windows ;) But... they will probably dissapear soon (it worries me a lot!)
so I let them be here as a keepsake...