Levada PR6 - 25 Fontes

Leśna dróżka wzdłóż levady, czyli kanału, którym woda z gór płynie na pola, żeby je nawadniać. Na końcu szlaku
czeka granatowe jeziorko, kolory i wiele małych wodospadów.
A track in the forrest along levada - it's a chanel, which takes water from the mountains to the fields to irrigate them.
At the end a dark blue lake, colors and many small waterfalls wait for you.