Santa Cruz

Miłe miasteczko na wschodnim wybrzeżu z kamienistą plażą (ale za to można pójść na basen), targiem rybnym (espadę
dostaniecie tu bez problemu), kościółkiem Sao Salvador (najstarszym na wyspie) i widokiem na lądujące samoloty.
A nice town on the eastern coast with a stony beach (but you can always go to the pool), fish market (you can grab
espada here), the Sao Salvador church (the oldest one on the island) and a view over landing airplanes.