Funchal

Największe miasto na Maderze. Zabrakło mi czasu, żeby się tam zjawić za dnia, czego żałuję bardzo,
ale wieczorem i z góry miasto też prezentuje się pięknie.
The biggest town at Madeira. I didn't have enough time to see it during a day,
but in the evening and from above it also looks nice.