Mdina i Rabat

rabat

nieoblegana przez turystów budka telefoniczna :)
not surrounded by tourists telephone box :)