Mdina i Rabat

mdina

tak wygląda Mdina po minięciu bramy do miasta
this is how looks Mdina when you pass the gate