Mdina i Rabat

Mdina, zwana Cichym Miastem... faktycznie, można dostać tu mandat za robienie hałasu... również za dnia.
Kiedyś byli tu Fenicjanie, Rzymianie, Saraceni, Arabowie, Normanowie. Później, przez wiele lat Mdina była stolicą Malty.
Miasto schowane jest za grubymi murami, a widoki są stąd piękne. Rabat dla odmiany to 'żyjące' miasto.
Pełne 'normalnych' sklepów, dźwięków, zapachów i mieszkańców siedzących sobie popołudniami na ławeczkach.

Mdina - the Silent City... in fact, one can get a ticket here for making noise... also during the day.
It used to be home for Phoenicians, Romans, Saracens, Arabs, Normans. Later, Mdina used to be a capital of Malta
for many years. The town is hidden behind the medieval walls and the views are fantastic. Rabat for a change
is a 'living city'. Full of 'normal' shops, sounds, smells and inhabitants spending afternoons on the benches.