Vittoriosa

vittoriosa

most powstał całkiem niedawno. żeby nie trzeba było
chodzić dookoła
the bridge was built not so long ago. people don't have to
walk around